Emilio Cubillos Gimeno: “Jag skulle använda mig av PET”


På den här bloggen kommer vi att publicera intervjuer vi gör med personer i olika branscher med olika kunskaper. Till exempel: arkitekter, inredningsdesigners, forskare och tillverkare.

Med tanke på deras kunskaper om marknaden och deras yrkeserfarenhet tycker vi att det är intressant att få ta del av deras tankar och åsikter.

Först ut är Emilio Cubillos Gimeno, en spansk arkitekt som arbetar för firman Jaime Sanahuja Asociados i Valencia. En firma som sedan starten under sena 80-talet har arbetat med projekt utifrån kriterierna kvalité, innovation och kreativitet, med målet att matcha nivån på arkitekturen i Valencia med den bästa arkitekturen i Spanien och  internationellt.

Vi frågade honom om hans tankar gällande belysningsprodukter och hans erfarenhet av belysningsmaterial och design i sitt arbete som arkitekt.

Hans uppfattning är att efterfrågan på energibesparande produkter är större i dag än tidigare med tanke på energipriserna och den ekonomiska situationen i Spanien, men han menar att miljöaspekten fortfarande inte har en del i det. Därför tror han inte att kunder generellt kan tänka sig att betala mer för en sådan typ av produkt där värden som återanvändning, återvinning och energibesparing tagits hänsyn till.

Det är en kostnadsfråga snarare än en fråga om att man inte vill, den ekonomiska situationen i Spanien spelar en stor roll. “Människor söker alla möjligheter till att spara pengar, utan tanke på vare sig etiska eller moraliska värderingar, miljöaspekten inkluderat”, säger han.

emilio

När vi frågar honom om vad han saknar inom området för belysningsprodukter svarar han, ”Armaturer med trådlösa kontroller för att undvika den härva av ledningar som uppstår på väggar och tak“.  De olika typer av Lutronsystem som redan finns på marknaden i dag tror han också är en del av framtidens belysningssystem.

Avslutningsvis ville vi veta om han känner till PET som material, det du känner igen som ett material som vanligtvis används för läskedrycker. Vi tycker att det är ett väldigt intressant material, både för att det har en lägre miljöpåverkan än exempelvis aluminium och för att materialet är  återvinningsbart.Emilio känner till materialet och han ser ingen anledning till att inte använda det i sitt arbete, särskilt eftersom att han är intresserad av återvinningsbara material.

Vi tackar Emilio för hans tid och tankar. Besök arkitektfirman här.

Leave a Reply