Juridisk

Vid uppfyllandet av de bestämmelser som anges i artikel 10 i den spanska e-handel och informationssamhällets tjänster Lag 34/2002, 11rst juli informerar vi användaren att ONA.es. (nedan kallat ONA), med säte i C / San Bartolome, 28 46115 Alfara del Patriarca, Valencia, Spanien, är nu ansvarig för utnyttjande, förvaltning och drift av webbplatsen: www.recycleled.eu

 

Denna webbplats och dess innehåll, inklusive texter, bilder, ljud och annat material är skyddade av immateriella rättigheter som tillhör ONA. Användaren är inte tillåtet att modifiera, reproducera, distribuera, publicera, kommunicera och, i allmänna ordalag, fyll varje annan form av partiell eller total reproduktion av webbplatsen. Dessa utnyttjande metoder får endast uttryckligen godkännas av ONA, gör alltid en tydlig hänvisning till de ovan nämnda immateriella rättigheter. Felaktig användning eller användning utan tillstånd av informationen på denna webbplats kommer att ge upphov till de därav talan på den del av denna administration, och, i förekommande fall, med skulder knutna till denna praxis. ONA förbehåller sig rätten att göra ändringar i den information och material på denna webbplats när som helst och utan begränsningar, och det friskriver sig specifikt ansvar för indirekta skador eller följdskador i samband med användning, tillgänglighet och kontinuitet av denna webbplats och tjänster. ONA tar inget ansvar för eventuella konsekvenser eller skador till följd av tillgång till webbplatsen eller användningen av informationen däri, med undantag av de åtgärder som följer av tillämpningen av de rättsliga bestämmelser som följer av utövandet av sina befogenheter.

 

Om du vill kontakta oss kan du göra det per post till ovannämnda säte eller på telefon +34 961344361, eller genom att skicka e-post till följande adress ona@ona.es.

.

MER PRODUKTINFORMATION
HÄMTA PLUGIN FÖR DIALUX

HÄMTA PLUGIN FÖR DIALUX

Skapa din egen 3D-simulering med hjälp av RecycleLED´s tekniska information

VI BRYR OSS OM ÅTERVINNING

VI BRYR OSS OM ÅTERVINNING

Inte bara eko-innovativ: återvinn, återanvänd, uppgradera, montera eller demontera delar

PRODUKTGARANTI

PRODUKTGARANTI

Testad, certifierad och förbättrad för att garantera den kvalitet som krävs på de nya EU-marknaderna