Blog

Kreativitet kring återvinning singnerat Coca-Cola

För att engagera och uppmuntra människor att tänka annorlunda, behöver man vara kreativ och innovativ. Det kanske verkar lättare än det är. Som människor tenderar vi att göra det som är mest bekvämt för oss, det är normalt. Men det kräver kreativt tänkande av företagen som försöker göra skillnad. Men känslan sen om de lyckas, oerhört härlig.

Vi kan inte vara mer exalterade för den senaste innovationen från Coca-Cola! Bangladesh och staden Dhaka har ett stort avfallsproblem. För att öka medvetenheten om hur viktigt det är med återvinning tog Coca-Cola, tillsammans med den lokala reklambyrån Grey Dhaka fram spelet “Happy Arcade”. Istället för att starta spelet med mynt, behövde de förpipasserande tomma Coca-Cola flaskor.

Ta reda på hur det gick till i videon här under och applådera Coca-Cola för deras jobb med energibesparing och återvinning!