Blog

Varför behöver vi materialåtervinna?

Vi sparar så otroligt mycket på energin om vi materialåtervinner. Det är ett faktum som Avfall Sverige skriver om och besvarar frågan om varför. Och det kräver inte så mycket mer av oss än att vi väljer att sopsortera. Att vi väljer att sortera kartong, plast, aluminum, glas osv. Att vi slänger elektronik, batterier och glödlampor var för sig.

Sverige har på 10 år dubblerat återvinningen och det är bra. Men vi kan bättre och vi kan jobba för att fler länder ska ta efter oss.

Ta bara dessa exempel på vad materialåtervinning kan bidra till:

  1. Man sparar 95 procent energi om man använder återvunnen aluminium jämfört med om man använder nytt material.
  2. I Sverige använder vi 300 miljoner värmeljus varje år. Om vi skulle återvinna alla behållare sparar vi 1 000 ton koldioxid.
  3. Ur ett ton mobiltelefoner återvinns ett kg silver, 300 gr guld och 100 gr palladium.

Tänk på att ni med små medel kan vara med och påverka mycket!