Blog

Återvinningsprocessen för PET material

Vi tycker att det är dags att vi delger information om hur återvinningsprocessen för PET material går till, eftersom att det är en process som gör PET så speciellt som material.

Cleanaway PET Svenska AB är en del av Veolia Umweltservice GmbH gruppen som, på grund av mångårig erfarenhet, är en av marknadsledarna i Europa inom alla områden när det gäller PET återvinning. De förklarar på ett bra pedagogiskt sätt hur processen går till.

Vi tar er igenom processen här!

1. Inmatning av material i balar

I det första steget är PET flaskorna försorterade så att främmande föremål såsom metaller, burkar och andra föroreningar separeras bort från PET flaskorna, dessa sorteras sedan i en klar och en färgad fraktion. Ensdast de klara flaskorna processas till nytt material godkänt för livsmedelsförpackningar i vår URRC process.

2. Balupplösare

PET balarna bryts sönder till enskilda flaskor i vår balupplösare.

3. Sorteringskabin

En operatör sorterar bort färgade flaskor och andra föroreningar från den klara PET fraktionen.

4. Kvarnar

Kvarnar maler ner de klara flaskorna till flingor.

5. Hetvattentvätt

Hett vatten blandat med en svag lutblandning rengör flingorna från etiketter, lim, dryckesrester och större smutspartiklar

6. Avskiljningstank

Efter hetvattentvätten hamnar materialet i en avskiljningstank där olika typer av plast från flaskorna separeras baserat på sin densitet. Plasten från korkarna (HDPE,/PP) flyter till ytan och PET flingorna sjunker till botten av tanken. HDPE/PP torkas och säljs.

7. Torkning

PET materialet torkas för fortsatt process.

8. Vindsikt

Genom att använda en vindsikt sorteras små föroreningar som multilayer film eller etiketter bort. Efter vindsikten så kan färgade flingor samt en överkapacitet av klara flingor tas ut.

9. Mix skruv

De tvättade flingorna processas vidare för tillverkning av livsmedelskontaktsgodkända flingor. En blandningsskruv fuktar flingorna med lut för att skapa en etsprocess som rengör flingornas ytor.

10. Ytrengöring

När materialet har torkats, processas det vidare i en roterande ugn som steriliserar ytan igen medans den även tar bort eventuella odörer. Eftersom PET flingorna inte smälts så kan polymerkedjan hållas intakt.

11. Tvätt och tork

Saltet som bildas i föregående process siktas bort och flingorna blötlägges innan tvättning. Materialet PH neutraliseras och torkas.

12. Siktning och färgsortering

De livsmedelskontaktsgodkända flingorna storlekssorteras. En färgsorterare sorterar bort eventuella färgade flingor, även andra färgade föroreningar sorteras bort. Främmande material som PVC eller nylom missfärgas i den tidigare processen och kan därför enkelt sorteras bort.

13. Fyllnadsstationer

Det rena PET materialet fylls i stora säckar för transport. Det livsmedelskontaktsgodkända PET materialet är färdigprocessat. (CleanPET® FK)

petrecycling